JUL-291 Trao đổi trinh tiết để giúp chồng thành công – Ayi Kijima

471
Share
Copy the link

Tôi là Ayi Kijima và chồng tôi làm việc tại một xí nghiệp, được đánh giá năng lực và được phòng kinh doanh của trụ sở chính tuyển chọn. Những nỗ lực chân thành của chồng tôi đến giờ dường như đã được đền đáp, bản thân tôi cũng thấy vui. nhưng một hôm Chồng tôi không đạt được kết quả vì công việc bán hàng không quen thuộc của anh ấy, và hàng ngày anh ấy lo lắng về việc gây rắc rối ngay cả với anh Yamase, người đã được chọn. Khi đó, người quản lý đến thăm tôi và hứa với tôi rằng cơ thể tôi sẽ là điệu kiện để anh ấy giúp đỡ chồng cô. tới đây cũng đã bảy ngày kể từ khi tôi chấp nhận điều kiện rằng tôi muốn giúp đỡ người chồng đang gặp khó khăn của mình.